Watermolen van Singraven – Driedubbele watermolen met unieke houtzaagmolen

5 minuten leestijd

De Watermolen van Singraven is een van de mooiste watermolens van Nederland en een van de twee resterende watermolens met drie raderen. Deze drijven een oliemolen, een korenmolen en een zaagmolen aan. Deze houtzaagmolen is de laatste nog werkende watergedreven molen van Nederland. De meer dan 500 jaar oude Watermolen van Singraven ligt in het centrum van het gelijknamige historische landgoed en vormde eeuwenlang haar belangrijkste inkomstenbron.

Twee stuwen in de Dinkel en de omvloed zorgen ervoor dat de watermolen van voldoende water wordt voorzien. In de loop der eeuwen is hierdoor stroomopwaarts van de watermolen een bijzonder stuwwaterlandschap gevormd. Dit gebied heeft een hoog grondwaterpeil waar zich vloeiweiden en rabatbossen bevinden. Bovendien ligt de historische toegangsweg naar het landgoed op een ongeveer één meter hoge dijk zodat het landgoed deels tegen wateroverlast veroorzaakt door de stuwen beschermd is.

Inhoudsopgave

Molen van Singraven – Eeuwenlang maalmonopolie

De Watermolen van Singraven staat aan het riviertje de Dinkel en is onderdeel van landgoed Singraven. De watermolen staat op nog geen 300 meter van Huis Singraven en wordt voor het eerste vermeld in 1448. Maar de watermolen is waarschijnlijk ouder. Singraven betekent namelijk ‘grote graven’ wat aangeeft dat er in de tijd van het ontstaan van Huis Singraven, voor het eerst vermeld in 1381, in de buurt grote menselijke graafarbeid verricht was. Waarschijnlijk verwijst dit naar het graven van de omvloed rondom de watermolen.

Landgoed Singraven ontstond vanuit een vroonhof dat eigendom was van de bisschop van Utrecht. In de eeuwen erna kwam Singraven door verkoop of vererving in handen van diverse families. Van groot economisch belang voor de watermolen waren de minder dan 6 maanden die Frederik van Twickel in 1505 eigenaar was van landgoed Singraven. Onderdeel van deze aankoop waren naast het landgoed ook de molenrechten van de toentertijd stroomopwaarts gelegen watermolen bij Beuningen en in het bijzonder de voorwaarde dat er bij Beuningen nooit meer een watermolen gebouwd mocht worden.

De Molen van Singraven was al de banmolen van de heerlijkheid Singraven maar met deze overeenkomst werd het gebied dat de watermolen bediende nog groter en resulteerde effectief in een lokale maalmonopolie. Hierdoor kon de molen uitgroeien tot een van de grootste watermolens van Twente. De watermolen vormde dan ook de belangrijkste inkomstenbron voor de eigenaren van het landgoed. Deze positie werd nog verder uitgebouwd door het starten van een jeneverstokerij en later een bakkerij bij de watermolen. Deze industriële activiteiten zijn inmiddels verdwenen.

Watermolen SIngraven Raderen

Driedubbele watermolen met unieke houtzaagmolen

De Watermolen van Singraven is een complex van drie watermolens elk met een eigen onderslagrad van 5,5 meter. Het is naast de Oostendorper Watermolen de enige watermolen in Nederland met drie waterraderen. Elk van drie watermolen had een eigen functie: koren malen, hout zagen en olie persen. Alleen de eerste twee watermolens, die beiden op de oostelijke oever van de Dinkel staan, zijn nog in bedrijf. De op de westelijke oever gelegen oliemolen is rond 1900 buiten bedrijf gesteld en hiervan is alleen het waterrad nog over.

Van de overige twee raderen hoort het middelste rad bij de korenmolen en het oostelijke rad bij de houtzaagmolen. De rond 1893 opgerichte houtzaagmolen is de laatste nog werkende watergedreven houtzaagmolen van Nederland. De korenmolen en de houtzaagmolen bleven tot 1969 in bedrijf. Tegenwoordig laten vrijwilligers de molens nog regelmatig draaien.

Het watermolencomplex is door de eeuwen heen verschillende keren vernieuwd en verbouwd. De huidige watermolens dateren uit 1832 en hebben een natuurstenen onderbouw en een bakstenen bovenbouw met rode pannen. Bij deze herbouw werd het eerder aanwezige vakwerk, zoals te zien op het schilderij van de watermolen door Jacob van Ruisdael uit 1653, vervangen door steen.

Twee stuwen in de Dinkel – Maximaliseren van de waterenergie

De Watermolen van Singraven word aangedreven door het water van de Dinkel. Dit riviertje ontspringt in Noordrijn-Westfalen vanwaar het naar het noordwesten stroomt en met grote bochten door landgoed Singraven meandert. Kort voor de watermolen splitst de Dinkel zich in twee takken: de Bijdinkel en de Dinkel.

De aftakking van de Dinkel die hier ligt is met de hand gegraven omdat voor het efficiënt aandrijven van de watermolens een groter verval van de Dinkel nodig was. Al in de vroege middeleeuwen werd daarom een omvloed door een naastliggende zandrug gegraven waardoor het verval twee keer zo groot werd. Deze omvloed komt 1,5 kilometer stroomafwaarts weer samen met de Dinkel. Verwarrend genoeg heet de handgegraven omvloed tegenwoordig de Dinkel, terwijl de oorspronkelijke loop van de Dinkel de Bijdinkel heet.

Voor het verder vergroten van de waterkracht wordt het niveau van Dinkelwater met stuwen verder verhoogd. Hiertoe heeft landgoed SIngraven het zo genoemde stuwrecht, een recht dat al stamt uit de middeleeuwen.

Omdat de omvloed zich slechts 50 meter voor het watermolencomplex van de Dinkel afsplitst, wordt het rivierwater niet alleen opgestuwd met een stuw direct voor de watermolens, maar ook met een tweede stuw direct bij de aftakking van de Bijdinkel. In beide stuwen bevinden zich bedienbare schuiven waarmee de hoeveelheid rivierwater die via de beide Dinkeltakken stroomafwaarts stroomt gereguleerd kan worden. Deze twee stuwen hebben er voor gezorgd dat er bij de Watermolen van Singraven twee kolken liggen: een molenkolk direct achter de watermolens en een kolk achter de stuw in de Bijdinkel.

Stuw Bijdinkel Waterkrachtcentrale 2

In 2021 is een kleine waterkrachtcentrale naast de stuw in de Bijdinkel aangelegd, waardoor de energie van het vallende water bij deze stuw niet langer verloren gaat maar gebruikt wordt voor het opwekken van stroom voor zo’n tachtig huishoudens.

Stuwwaterlandschap – Molendijk, Vloeiweiden en Rabatbossen

De stuwen in de Dinkel bij de Watermolen van Singraven zorgen niet alleen voor een hoger waterniveau van de Dinkel bij de watermolens, maar ook voor een hogere waterstand in een gebied kilometers stroomopwaarts. Om de boerderijen in het noordoostelijk deel van het landgoed tegen wateroverlast te behoeden is rond 1450 de Molendijk aangelegd, die ongeveer 1 meter hoger ligt dan de omgeving. Deze oude toegangsweg tot het landgoed is voorzien van laanbeplanting met linden.

Zuidelijk van de Molendijk heeft men met de hogere waterstand leren leven. Hier liggen vloeiweiden die periodiek overstromen waarbij voedselrijk slib uit de Dinkel de weilanden bemest. De bossen die hier liggen staan op rabatten, langwerpige ophogingen tussen greppels, zodat overtollig water snel kan worden afgevoerd.

verrekijker

Bezienswaardigheden

 • Watermolen van Singraven. Watermolencomplex bestaande uit drie watermolens met elk een eigen waterrad.
  • Korenmolen (Schiphorsterdijk 4, Denekamp). Voorste L-vormige gebouw oostelijk van de Dinkel uit 1832.
  • Houtzaagmolen (Schiphorsterdijk 4, Denekamp). Gebouw achter Korenmolen uit 1832.
  • Oliemolen (Schiphorsterdijk bij 4, Denekamp). Molengebouw uit 1921 grenzend aan molenaarshuis. De oliemolen is rond 1915 ontmanteld en het rad is het enige overgebleven deel.
 • Molenbiotoop Singraven.
  • Molenkolk (Schiphorsterdijk bij 4, Denekamp). Kolk achter het watermolencomplex.
  • Keienpad voor Watermolen (Schiphorstdijk 4, Denekamp). Stuk van 70 meter met de middeleeuwse wegverharding dat loopt langs de watermolens.
  • Molenaarshuis met jachtkamer (Schiphorstdijk 4, Denekamp). Tegen de watermolen aangebouwde woning uit 1896, met in het meest oostelijk deel de jachtkamer met houten schouw. In het gebouw bevind zich tegenwoordig een restaurant.
  • Dinkel (Schiphorsterdijk bij 4, Denekamp). Omvloed gegraven in de middeleeuwen.
  • Stuw Bijdinkel (Schiphorstdijk bij 4, Denenkamp). Natuurstenen stuw uit de 15e-eeuw in de Bijdinkel. In de stuw bevinden zich houten sluisdeuren waardoor het water in een naastgelegen kolk stort.
  • Waterkrachtcentrale Singraven (Schiphorstdijk bij 4, Denekamp). Compacte visvriendelijke vijzel-aangedreven waterkrachtcentrale uit 2021.
  • Bypass en vispassage in de Dinkel bij Singraven (Molendijk bij 29, Denekamp). Zuidwestelijk van de Watermolen van Singraven gelegen 1,5 kilometer lange bypass van de Dinkel, van 750 meter voor de watermolens naar 750 meter na de watermolens aan de Bijdinkel. Daarnaast loopt vanaf Huis Singraven een vispassage naar de bypass zodat vissen om het watermolencomplex heen stroomopwaarts en stroomafwaarts kunnen zwemmen.
  • Arboretum Hagelmeien (Schiphorsterdijk 8, Denekamp). Gespecialiseerde botanische tuin met bijzondere decoratieve bomen zuidelijk van de kolk in de Bijdinkel. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Landgoedwinkel aan de Dinkel.
 • Landgoed Singraven (Kasteellaan 37, Denekamp). Landgoed van ongeveer 475 hectare met daarop centraal in een grote meander van de Dinkel de historische buitenplaats Singraven. Ruim de helft van het landgoed bestaat uit bos en de rest voornamelijk uit landbouwgrond en natuur.
bike

Activiteiten

Eten en drinken

Eten & drinken

Overnachten

Overnachten

 • Hotels
  • Hotel De Schout (Burgemeester Hoogklimmerstraat 2, Denekamp).
  • Fletcher Hotel-Restaurant Dinkeloord (Denekamperstraat 48, Beuningen).
 • Vakantiewoningen
  • De Hazenhof (Kasteellaan 2, Denekamp).
  • Landgoed ‘de Kniep‘ (Schiphorstdijk 3, Denekamp).
 • Camping

Natuur & Landschap

De Watermolen van SIngraven lig in het centrum van het gelijknamige landgoed. Het ongeveer 475 hectare grote landgoed bestaat voor ruim de helft uit bos en voor de rest uit landbouwgrond en natuur. De Dinkel meandert van zuid naar noord middendoor landgoed Singraven met haar typisch Twentse coulisselandschap. Hier zorgen de afwisseling van bospercelen, lanen, akkers, weilanden, moerassen, en de Dinkel voor een veelzijdig cultuurlandschap. In de nattere gedeelten van het landgoed bevinden zich ondoordringbare elzenbroekbossen. Ook komen er een aantal zeldzame planten en dieren voor zoals de slanke sleutelbloem, ijsvogels, vleermuizen, kamsalamanders en marters.