Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot DiscoverNL en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij MarDisc. MarDisc behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) van de website DiscoverNL.nl berusten bij MarDisc en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MarDisc is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik van deze website.

Wil je het materiaal op DiscoverNL voor andere doeleinden gebruiken, neem dan vooraf contact op via info@discovernl.nl.